سه روش براي جلوگيري كردن از گاز گرفتن گربه ها

گاز گرفتن گربه ها يكي از معول ترين مشكلاتي است كه صاحبان گربه با آن مواجه ميشوند.گاز گرفتن غالبا يكي از رفتارهاي عادي گربه ها در هنگام بازي كردن ميباشد اما اين بدان معني نميباشد كه شما بايد اين كار او را تحمل كنيد.شما ميتوانيد به گربه خود ياد بدهيد كه اين يك رفتار قابل قبول نميباشد.در اينجا روش هايي براي جلوگيري كردن از گاز گرفتن آنها وجود دارد.


1.استفاده از آب پاش

يكي از معمول ترين تكنيك ها براي تغيير دادن رفتار گربه ها استفاده از آب پاش ميباشد.فقط هر زمان كه گربه شما كارهايي مانند گاز گرفتن را انجام داد كه شما نميخواهيد اين كار را انجام دهد به او آب بپاشيد.ايراد اين روش اين ميباشد كه شما هميشه بايد يك آب پاش دم دست داشته باشيد وشما بايد هميشه آماده هدف قرار دادن و پاشيدن آب باشيد و اين كار فقط در همان لحظه اثر ميكند اما ميتواند بسيار اثرگذار باشد.
اين روش زمانيكه شما مقدار كمي سركه به آب اضافه ميكنيد مؤثر تر ميباشد.اين روش آب را مزه دار ميكند كه گربه شما هيچوقتآنرا دوست نخواهد داشت.
اگر شما از اين روش استفاده ميكنيد سعي كنيد به گوشهاي گربه آب نپاشيد.رطوبت زياد در گوش ها ميتواند محيطي ايده الي براي توسعه عفونت هاي باكتريالي ايجاد كند.

2.گربه تان را زمانيكه گاز ميگيرد ناديده بگيريد

گربه ها غالبا زمانيكه ميخواهند توجه شما را جلب كنند گاز ميگيرند اما همچنين آنها زمانيكه شما بيش از حد به آنها توجه ميكنيد گاز ميگيرند.توجه نكردن به گربه ميتواند روشي مؤثر براي جلوگيري كردن از گاز گرفتش باشد.
از اين روش با مقدار كمي توجه به گربه خود استفاده كنيد.اگر شما ميدانيد گربه تان شما را بعد از 5 دقيقه توجه گاز ميگيرد بعد از 4 دقيقه ديگر به او توجه نكنيد.اگر با اين كار شما را گاز گرفت او را ترك كنيد و براي مدتي با او بازي نكنيد.

3.تشويق كردن رفتار خوب

وقت كافي براي بازي كردن ,نوازش كردن و صحبت كردن با گربه خود بگذاريد.اگر شما گربه خود را در قيد و بند گذاشته ايد او رفتار مناسب بهتري خواهد داشت.به او لذت هايي بدهيد و اسباب بازي هاي جديدي براي او بياوريد.
وقتي گربه شما رفتار بهتري دارد به اندازه كافي به او توجه كنيد,او را بستاييد و بهش عشق بورزيد.وقتي كه او رفتار بدي دارد با ملايمتاما با ثبات تنبيهش كنيد ,سپس او را پس بزنيد.اين روش خيلي خوب روي گربه ها با سنين مختلف كار ميكند.بيش از هر چيزي گربه از شما ميخواهد به او عشق بورزيد و او را بپذيريد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: